Shapes Viet

Shapes Viet

Contains 14 Cards: hình tròn, hình bầu dục, hình chữ nhật, hình vuông, hình sao, hình tam giác, hình thoi, hình trái tim, hình ngũ giác, hình lục giác, hình bát giác, hình chữ thập, Key1 , Key2

Please help us to improve ezpzlearn.com. If you find a mistake or have a suggestion please make a comment.

Related FlashCards