House Rooms

House Rooms

Contains 13 Cards: ngôi nhà, phòng ăn, phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, phòng làm việc, phòng giặt đồ, cầu thang, nhà để xe, vườn, Key1 Vietnamese, Key 2 Vietnamese

Comments section

Related FlashCards