Drinks

Drinks

Contains 15 Cards: trà sữa, cà phê, nước cam, nước chanh, nước có ga, nước lọc, sinh tố, sữa lắc, sữa, trà, ca cao nóng, bia, rượu, Key2, Key1

Please help us to improve ezpzlearn.com. If you find a mistake or have a suggestion please make a comment.

Related FlashCards