Drinks

Drinks

Contains 15 Cards: trà sữa, cà phê, nước cam, nước chanh, nước có ga, nước lọc, sinh tố, sữa lắc, sữa, trà, ca cao nóng, bia, rượu, Key2, Key1