Daily Routine

Daily Routine

Contains 18 Cards: thức dậy, rửa, ăn sáng, đánh răng, chải tóc, mặc quần áo, đi học, ăn trưa, về nhà, ăn tối, làm bài tập, học trực tuyến, chơi, tắm, ngủ, Key1, Key2, Key3

Please help us to improve ezpzlearn.com. If you find a mistake or have a suggestion please make a comment.

Related FlashCards