Colors

Colors

Contains 13 Cards: màu đen, màu xanh dương, màu nâu, màu xanh lá, màu xám, màu cam, màu hồng, màu tím, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, Key1, Key2

Please help us to improve ezpzlearn.com. If you find a mistake or have a suggestion please make a comment.

Related FlashCards