Body Parts

Body Parts

Contains 18 Cards: đầu, tóc, cổ, mắt, tai, miệng, răng, vai, mũi, lưỡi, cánh tay, bàn tay, ngón tay, chân, bàn chân, ngón chân, key2, key1

Please help us to improve ezpzlearn.com. If you find a mistake or have a suggestion please make a comment.

Related FlashCards